Hospitalsfunktioner

Region Hovedstadens funktioner er en del af Nordsjællands Hospital.

 • Akutklinik
 • Billeddiagnostik
 • Prøvetagning i Klinisk biokemisk afdeling
 • Jordemoderkonsultation
 • Kardiologisk ambulatorium
 • Lungemedicinsk ambulatorium
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Self-care dialyseafsnit
 • Fysioterapi, herunder lymfødembehandling
 • Børne- og Ungeambulatorium
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium